ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network Of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016)

ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network Of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016) ด้วยสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-35 ปีเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network

Read more

ขอให้นักศึกษาโครงการ ASEAN Leaning รุ่น 3 ส่งเล่มสรุปโครงการด่วน

ขอให้นักศึกษาโครงการ ASEAN Leaning รุ่น 3 ขอให้กลุ่มที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งเล่มสรุปโครงการโดยด่วนที่สุดด้วยมิฉะนั้นจะดำเนินการรายงานถึงคณะ 1. คณะครุศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น 2. คณะครุศาสตร์ ประเทศฮ่องกง 3. คณะครุศาสตร์ ประเทศพม่า 4. คณะครุศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์ 5. วิทยาลัยนานาชาติ

Read more

การส่งชื่อ – สกุล เพื่อจัดทำเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN learning

ขอให้น้องๆ โครงการทั้ง 3 รุ่น ทำการนำส่ง ชื่อ – สกุล คณะ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปทำเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN learning ตามแบบฟอร์มที่แนบมาและ นำส่งไม่เกินวันจันทร์ที่ 22 ส.ค 59 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :

Read more

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมโครงการ Inside ASEAN

ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทำโครงการ “Inside ASEAN” ของนักศึกษาโครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)” รุ่น 3 และนักศึกษาโครงการ ASEAN Youth Camp II ค่ายเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา

Read more

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนส่งคลิปประกวดในหัวข้อ ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 315,000 บาท น้องๆที่ส่งใบสมัครก่อน 150 ท่านแรก จะได้ร่วม Workshop กับผู้กำกับชื่อดัง ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการ‬“เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)”รุ่น 3

‪ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการ‬“เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)”รุ่น 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 กลุ่ม โดยทางโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ จะทำการนัดหมายนักศึกษาในภายหลัง เพื่อชี้แจงเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้แก่คณะดังต่อไปนี้ ‎วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว‬ จำนวน 3 กลุ่ม ‎เวียดนาม‬ นายบูคอรี ดิง นายพัทธนันธิ์ มากกำเนิด

Read more