ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network Of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016)

ขอเชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network Of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016) ด้วยสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-35 ปีเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (japan East Asia Network

Read more

ขอให้นักศึกษาโครงการ ASEAN Leaning รุ่น 3 ส่งเล่มสรุปโครงการด่วน

ขอให้นักศึกษาโครงการ ASEAN Leaning รุ่น 3 ขอให้กลุ่มที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งเล่มสรุปโครงการโดยด่วนที่สุดด้วยมิฉะนั้นจะดำเนินการรายงานถึงคณะ 1. คณะครุศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น 2. คณะครุศาสตร์ ประเทศฮ่องกง 3. คณะครุศาสตร์ ประเทศพม่า 4. คณะครุศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์ 5. วิทยาลัยนานาชาติ

Read more

กิจกรรม Inside ASEAN

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Inside ASEAN โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้อง

Read more

การส่งชื่อ – สกุล เพื่อจัดทำเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN learning

ขอให้น้องๆ โครงการทั้ง 3 รุ่น ทำการนำส่ง ชื่อ – สกุล คณะ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปทำเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN learning ตามแบบฟอร์มที่แนบมาและ นำส่งไม่เกินวันจันทร์ที่ 22 ส.ค 59 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :

Read more

ไดอารี่อาเซียนเลิร์นนิ่ง ตอน เผยแพร่วัฒนธรรมถิ่นใต้ ในมาเลเซีย

ไดอารี่อาเซียนเลิร์นนิ่ง ตอน ตะลุยเมือง  มาเลเซีย  โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ ได้นำวัฒนธรรมมโนรา และหนังตะลุงไปแสดงอีกด้วย

Read more

โครงการ ASEAN YOUTH CAMP II : รุ่น 2

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเข้มแข็ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นความสำคัญของการจัดโครงการ ASEAN Youth Camp โดยจัดการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา

Read more

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมโครงการ Inside ASEAN

ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทำโครงการ “Inside ASEAN” ของนักศึกษาโครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)” รุ่น 3 และนักศึกษาโครงการ ASEAN Youth Camp II ค่ายเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา

Read more