การส่งชื่อ – สกุล เพื่อจัดทำเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN learning

ขอให้น้องๆ โครงการทั้ง 3 รุ่น ทำการนำส่ง ชื่อ – สกุล คณะ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปทำเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN learning ตามแบบฟอร์มที่แนบมาและ นำส่งไม่เกินวันจันทร์ที่ 22 ส.ค 59

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :

list-name-asean-learing-certificate