ไดอารี่อาเซียนเลิร์นนิ่ง ตอน เผยแพร่วัฒนธรรมถิ่นใต้ ในมาเลเซีย

ไดอารี่อาเซียนเลิร์นนิ่ง ตอน ตะลุยเมือง  มาเลเซีย  โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ ได้นำวัฒนธรรมมโนรา และหนังตะลุงไปแสดงอีกด้วย